ร่วมขับเคลื่อน ค่านิยม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ

                       ประชาสัมพันธ์

                                      กิจกรรม

แบบแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

https://docs.google.com/forms/d/1W1iBQp46IGBA_sZ7D8pbOG9qysfwQvkF4HQWiEC6MlQ/edit คู่มือรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ สสอ.เมืองชัยภูมิ ดาวน์โหลด คำสั่งรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คำสั่งเรื่องร้องเรียน63ดาวน์โหลด สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ปี 2562...

เกาะติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา(COVID 19)

เกาะติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา http://203.157.182.10/?page_id=9097

คู่มือมาตรฐาน ขั้นตอนการให้บริการ

EB26-คู่มือให้บริการ-2ดาวน์โหลด EB26-คู่มือให้บริการดาวน์โหลด

13มีนาคม 2563 อำเภอเมืองชัยภูมิ เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(EOC)COVID-19 โดยมีนายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยนายแพทย์สุกิจ พรหมรับ รองผอ.รพ.ชัยภูมิ นายสราวุฒิ ด้นประดิษฐ์ สาธารรสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ นายก อปท. กำนัน ผอ.รพ.สต. ประธานอสม.ระดับตำบล จำนวน 70คน โดยหามาตรการร่วมกันโดยจัดBig Cleaning Day พร้อมกันทั้งอำเภอ 18 มีนาคม 2563 และทำติดต่อกันทุกสัปดาห์ อสม.เคาะประตูบ้าน ผู้นำชุมชนค้นหาผู้เดินทางมาจากแหล่งเสี่ยง อปท.จัดหาหน้ากากผ้า เจลล้างมือ และออกให้สุขศึกาาสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสอ.เมืองชัยภูมิ

EB2-แผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต13032562ดาวน์โหลด

    สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ
นายสราวุฒิ ด้นประดิษฐ์

นายสราวุฒิ ด้นประดิษฐ์

สาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ

เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
« มี.ค.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดาวน์โหลด

13มีนาคม 2563 อำเภอเมืองชัยภูมิ เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(EOC)COVID-19 โดยมีนายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยนายแพทย์สุกิจ พรหมรับ รองผอ.รพ.ชัยภูมิ นายสราวุฒิ ด้นประดิษฐ์ สาธารรสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ นายก อปท. กำนัน ผอ.รพ.สต. ประธานอสม.ระดับตำบล จำนวน 70คน โดยหามาตรการร่วมกันโดยจัดBig Cleaning Day พร้อมกันทั้งอำเภอ 18 มีนาคม 2563 และทำติดต่อกันทุกสัปดาห์ อสม.เคาะประตูบ้าน ผู้นำชุมชนค้นหาผู้เดินทางมาจากแหล่งเสี่ยง อปท.จัดหาหน้ากากผ้า เจลล้างมือ และออกให้สุขศึกาาสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ลงนามโดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

มาตการข้อมูลข่าวสาร14032563ดาวน์โหลด